TARIFAT E TRANSFERTAVE PËR VENDET E TJERA

Shuma e dërgesës (€) Komisioni (€)*
0.01 – 90.00 9.00
90.01 – 180.00 17.00
180.01 – 270.00 22.00
270.01 – 400.00 27.00
400.01 – 600.00 34.00
600.01 – 800.00 40.00
800.01 – 1 100.00 47.00
1 100.01 – 1 400.00 55.00
1 400.01 – 1 700.00 66.00
1 700.01 – 2 100.00 82.00
2 100.01 – 2 500.00 100.00
* Për dërgesat me vlerë mbi 2 500 €, çdo 500 € ka një komision shtesë 20 €.