[rev_slider ParandalimiFinancimitTerrorizmitWU]

Unioni Financiar Tirane organizoi trajnimin për Parandalimin e Financimit të Terrorizmit në shërbimin Western Union. Trajnimi u zhvillua më, 11 mars 2016 në Hotel “Tirana Internacional”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues nga 48 agjenci Unionnet-Western Union, punonjës të UFT, përfaqësues të lartë të Western Union global, Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë. Pjesëmarrësit diskutuan dhe analizuan: kuadrin ligjor për financimin e terrorizmit; specifikat e veçanta dhe çështje të tjera lidhur me proçesinl; etj. Roli i agjentit në parandalimin e këtyre rasteve u theksua nëpërmjet prezantimit të detajuar të procedurës që ata duhet të ndjekin, kur ju paraqiten raste të tilla gjatë transaksioneve të përditshme. Gjithashtu, u prezantuan dhe u analizuan edhe tipologji të transkaksioneve që financojnë terrorizmin, bazuar në ndodhi nga eksperienca.