Faturat e konsumit mujor të ujit për Tiranën, si dhe faturat e prapambetura të UKT mund të paguhen menjëherë, në të gjitha agjencitë Unionnet-Western Union, ku mund të:

  • Informoheni mbi vlerën e detyrimit
  • Paguani direkt në sistemin e UKT(online)
  • Hiqni në çast detyrimin ndaj UKT
  • Dokumentoni pagesën e faturave tuaja