Kontaktoni në

Qëndra e Shërbimit të Klientit të “Unionit Financiar Tiranë”:

albania_640
Shqipëri:
Telefon pa pagesë: 0800 44 55
Telefon: +355 42 234 979
E-mail: info@unionifinanciar.al
Web: http://www.unionifinanciar.al
kosovo_640
Kosovë:
Telefon: + 381 38 549 840
E-mail: office@ufp-ks.com
Web: http://www.ufp-ks.com
macedonia_640
Maqedoni:
Telefon: + 389 23 218 902
E-mail: ufs@ufs.com.mk
Web: http://www.ufs.com.mk
switzerland_640
Zvicër:
Telefon: + 41 22 7163280
E-mail: info@ufc.ch
Web: http://www.ufc.ch

Për pyetje apo informacion të mëtejshëm, mund t’i kontaktoni me Qendrën e Shërbimit të Klientëve të ”Unioni Financiar Tiranë” në : client@unionifinanciar.al

Numrat e Qendrës së Shërbimit të Klientit në të Gjithë Botën

Klikoni në Agjenci të Western Union ® për të gjetur numrat e telefonit të Qendrave të Shërbimit të Klientit të Western Union® kudo në botë.