Unioni Financiar Tiranë

Unioni Financiar Tiranë (UFT) është agjenti i vetëm i Western Union Financial Services Inc. për Shqipërinë që nga viti 1995, që operon në Kosovë, Maqedoni dhe Zvicër duke ofruar shërbime të shpejta, të sigurta dhe të besueshme.

1997

UFT ofroi shërbimin e pagesës së transfertave të parave Western Union për herë të parë jashtë Tirane, përmes agjencisë në qytetin e Korçës.

1995

UFT themelohet si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Proçedohet transaksioni i parë i transfertave të parave Western Union në Shqipëri.