Informacion mbi llogaritë bankare të UFT-së në shërbim të klinetëve të platformës wu.com/al.

Beneficiary name Beneficiary bank Account number in ALL IBAN
UFT
UNION BANK SHA 111100137720210 AL45214111060111100137720210
BANKA KOMBETARE TREGTARE 110009830CLPRCLALLUH AL8820511014009830CLPRCLALLU
RAIFFEISEN BANK 0080000776 AL03202110060000000080000776
INTESA SANPAOLO 20039835308 AL76208110080000020039835308