Informacion mbi llogaritë bankare të UFT-së në shërbim të klinetëve të platformës wu.com/al.

Beneficiary name Beneficiary bank SWIFT IBAN
UFT
Union Bank
Alpha Bank
Raiffesisen Bank
Credins Bank
ProCredit Bank
Société Générale Albania