Fillon bashkëpunimi me Union Bank. Këstet e kredive të Union Bank mund të paguhen në çdo agjenci Unionnet – Western Union. Pagesa kryhet shpejt duke u pasqyruar direkt në llogarinë bankare.