Këstet e kredive nga Iutecredit paguhen në agjencitë tona. Gjithashtu, në Unionnet-Western Union mund të tërhiqet edhe shuma e plotë e kredise së aprovuar.