UFT fillon bashkëpunimin me Ujesjellës Kanalizime Kavajë (UKKA). Faturat e konsumit mujor të ujit për Kavajën mund të paguhen direkt në sistemin ONLINE të UKKA në agjencitë tona duke hequr në çast detyrimin ndaj UKKA. Gjithashtu, ju mund të informoheni për vlerën e detyrimit, si dhe të dokumentoni pagesën tuaj.