Zgjerohet gama e pagesave të ujit që mund të kryeni në rrjetin tonë. UFT fillon bashkëpunimin me Ujësjellës Kanalizime Fier (UKF). Faturat e konsumit mujor të ujit për Fierin mund të paguhen direkt në sistemin ONLINE të UKF në çdo agjenci Unionnet-Western Union duke hequr në çast detyrimin tuaj. Gjithashtu, ju mund të informoheni për vlerën e detyrimit, si dhe të dokumentoni pagesën tuaj.